O společnosti

V roce 2015 členové SGEM Group za účelem společné účasti v realizaci projektů z oblasti energetiky smlouvu o společné činnosti, jejímž předmětem bylo sjednocení odborných znalostí, zkušeností, obchodních kontaktů, materiálních a jiných možností zúčastněných firem.

V rámci uzavřené smlouvy se zúčastněné firmy dohodly na vzájemném vytvoření co nejvýhodnějších podmínek pro vzájemnou spolupráci, výměnu informací a zkušeností v otázkách, které jsou v jejich společném zájmu a zejména na tomto:

společně se podílet na organizaci a realizaci celého komplexu stavebních a montážních, spouštěcích a seřizovacích a dalších prací;
společně se podílet na dodávkách výrobního a technického, technologického a jiného zařízení;
společně se podílet na provádění marketingových průzkumů;
společně se podílet na vypracování technických a ekonomických podkladů a podnikatelských plánů projektů, nezbytných pro analýzu a hodnocení stupně rizika kapitálového investování do projektů, a také na přípravě projektové, technologické a jiné dokumentace, nutné pro realizaci projektů;

společně se podílet na organizaci logistiky;
zajišťovat kontrolu kvality a neporušenosti materiálů, zařízení a jiné techniky, dodávané do objektů;
v případě nutnosti zajišťovat vypracování znaleckých posudků a kontrol kvality provádění stavebních a montážních, spouštěcích a seřizovacích a jiných prací;
podílet se na organizaci přejímky objektů;
zajišťovat organizační a právní podporu projektů ve všech stadiích jejich realizace.

Díky spojení sil se svými obchodními partnery a spolupráci prvotřídních specialistů, může SGEM Group v oblasti energetiky realizovat jakkoliv náročné projekty na klíč, počínaje vypracováním projektu a dodáním zařízení, konče spouštěcími a seřizovacími pracemi, servisními pracemi a údržbou. Hlavním cílem naší činnosti je, aby náš klient dosáhl přesně toho výsledku, který požadoval, v nejkratším možném termínu a s maximální ekonomickou efektivitou.

Základem naší společnosti je tým profesionálů, vysoce kvalifikovaní inženýři, logistici, montéři, strojníci turbín, elektrikáři, svářeči, schopní vlastními silami realizovat jakkoliv náročné projekty prakticky kdekoliv na světě.

HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI

Návrh jakékoliv složitosti

Оd dílů energetických zařízení až po bloky elektráren

Zajištění generálního dozoru

Speciální technické kontroly, včetně kontroly ze strany specialistů výrobce zařízení

DIAGNOSTICKÁ STUDIE

Komplexní kontrola stavu energetického zařízení elektráren

DODÁVÁNÍ zařízení

Dodávky kompletního zařízení, náhradních dílů, materiálů a příslušenství

OPRAVIT

Realizace generálních, běžných a havarijních oprav energetických zařízení

INŽENÝRSTVÍ

Vypracování projektů a modernizace a výstavba energetických bloků na klíč. Montáž, spouštěcí a seřizovací práce na novém zařízení objektů ve výstavbě

Základem naší společnosti je tým profesionálů, vysoce kvalifikovaní inženýři, logistici, montéři, strojníci turbín, elektrikáři, svářeči, schopní vlastními silami realizovat jakkoliv náročné projekty prakticky kdekoliv na světě

služby

Široká škála služeb

Projektování & inženýring

 • Vypracování projektů
 • Organizace výstavby
 • Organizace a realizace prací
 • Technicko-ekonomická studie a projektování
 • Inženýring a zavádění technologií
 • technologies

Výroba

 • Stavební Kovové
 • Konstrukce
 • Výztužné Konstrukce
 • Potrubní Díly
 • Ploché Uzávěry
 • Segmentové Uzávěry
 • Česle
 • Zapuštěné Prvky

Průmyslová výstavba

 • Montáž kovových konstrukcí, montovaného železobetonu a zařízení různého technologického účelu v hydroenergetických objektech, objektech zpracování barevných kovů, chemického a strojírenského průmyslu
 • Ocelové konstrukce a skelety
 • Nádrže o objemu do 50 000 m³

naši partneři

VAS «Ukrgidroprojekt»
SP «Elektrotjažmaš»
turboatom
VAS Turboatom
ASOT «Silovyje mašiny»
andritz
Andritz AG
stmpower
STM Power a.s

Naše projekty

Nurekskaya HPP

Nurekskaya VE

Elektrárnou nedaleko města Nurek v Tádžikistánu na řece Vakhsh

Vartsikhe HPP

Vartsikhe VE

Komplex čtyř vodních elektráren stejného typu v dolních tocích řeky Rioni

Rogunskaya HPP

Rogunskaya VE

Elektrárna ve výstavbě v Tádžikistánu, Vakhshské kaskády

Baypazinskaya HPP

Baypazinskaya VE

Elektrárnou v Tádžikistánu na řece Vakhsh s kapacitou 600 MW

Kompletace a dodávky zařízení

ASOT «Silovyje mašiny»

Projektování & inženýring

SP «Elektrotjažmaš»

Průmyslová výstavba

VAS «Turboatom»

Montážní práce

PJSC Dnipro-SGEM

Výroba

STM Power a.s.

Andritz AG

Autorská práva. 2018. SGEM Group S.R.O. Všechna práva vyhrazena

Rolovat nahoru